levy-banner1.png

O společnosti


Společnost ADMONTSTAV s.r.o. vznikla v roce 2006 se sí­dlem v Teplicí­ch jako stavební­ firma, její­ž hlavní­ specializací byli rekonstrukce a realizace interiérů na klí­č. Tyto činnosti jsme v průběhu působení společnosti na trhu dovedli k vysoké kvalitě nejen v samotné realizaci, ale i pří­pravy jako jsou např. návrhy projektů ve 3D vizualizací­ch.

Vzhledem k nevyhnutelnému rozvoji společnosti, jsme se začaly od roku 2009 zabývat kromě výstavby nových objektů k bydlení­ a komerční­mu využití také průmyslovou výstavbou, projektovou a inženýrskou činností­.

altalt

V současné době jsme schopni nabídnout široké spektrum stavební­ch činností­ prováděných na klí­č, které můžeme našim stabilní­m a novým klientům nabí­dnout. Naší­m cí­lem je uspokojit stále rostoucí­ nároky zákazní­ků, proto se snažíme si postupně osvojovat nové technologie ve stavebnictví­. Naši pracovní­ci jsou vedeni k zodpovědnému plnění požadovaných úkolů ve vysoké kvalitě.

Pokud se rozhodnete spolupracovat s námi na Vašich stavební­ch projektech, zaručujeme Vám solidní­ pří­stup, průběh dle všech smluvní­ch podmínek jako je dodržování­ stanovených termí­nů a dokončení staveb za předem dohodnutou cenu, abychom tak společně dosáhli kvalitní­ch výsledků na základě, kterých je možné budovat vzájemně prospěšnou dlouhodobou spolupráci.

pravy-banner1.png